Oy Orthex Finland Ab:n verkkokauppaa koskeva tietosuojaseloste (arkistoitu)

Tämä Oy Orthex Finland Ab:n verkkokauppaa koskeva tietosuojaseloste oli voimassa 31.10.2022 asti.

Tietosuojaseloste – verkkokauppa

Päivitetty 18.6.2021

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot rekisteriasioissa:

Oy Orthex Finland Ab

Suomalaistentie 7

02270 Espoo, Suomi

Puhelin: +358 (0)19 329 61

Sähköposti:

Tietosuoja-asioissa: tietosuoja@orthexgroup.com

Verkkokaupan toimintaa ja tilauksia koskevissa asioissa: verkkokauppa@orthexgroup.com

2. Mihin käyttötarkoituksiin ja millä perusteella käsittelemme henkilötietojasi?

Rekisterin käyttötarkoitus on Orthexin Suomen verkkokaupan asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely, tilausten lähettäminen sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan sekä apuna mahdollisissa reklamaatiotilanteissa. Tietoja voidaan käyttää Orthexin verkkokaupan toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Orthexin omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Orthex saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Orthexin asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

3. Millaisia henkilötietoja käsittelemme ja mistä keräämme tiedot?

3.1. Rekisteri sisältää seuraavia, tilausten käsittelemiseen sekä lähettämiseen välttämättömiä tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Tilausten Postin seurantatiedot

3.2. Tiedot asiakkaan tilaamista tuotteista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.

Mikäli on välttämättä tarpeen esimerkiksi reklamaatiotapauksessa korvauksen maksamista varten, saatamme pyytää erikseen tilinumeroa rahapalautusta varten.

4. Mille tahoille luovutamme tietoja ja siirrämmekö tietoa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Orthex saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Orthexin asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Rekisterinpitäjällä on oikeus luovuttaa henkilötietoja mm. viranomaisille sekä suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolainsäädäntöä noudattaen. Rekisterinpitäjä voi siirtää rekisterin tietoja suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden päättymisen jälkeen.

Tietoja ei siirretä Suomen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

5. Miten suojaamme tietoja ja kuinka kauan säilytämme niitä?

Tietoja säilytetään tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi sekä tietojen käytön valvomiseksi.

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen käsittelyyn ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijät. Käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Tietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen esimerkiksi tilaushistorian analysoinnin, verkkokaupan kehittämisen sekä tilausten seurannan vuoksi. Reklamaatiotietoja, joihin ei yhdisty henkilötiedot voidaan käsitellä takautuvasti pidemmältä ajalta.

6. Oikeutesi rekisteröitynä tietojen käsittelyyn liittyen

Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tulee toimittaa 1 kohdassa mainittuun osoitteeseen. Rekisteröitynä sinulla on seuraavat oikeudet:

- Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon oikaisua ja tietojen poistoa

o   Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista.

- Vastustamisoikeus ja oikeus käsittelyn rajoittamiseen

o   Sinulla on oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista.

- Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

o   Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä EU-jäsenvaltiossa, jossa vakinainen asuinpaikkasi tai työpaikkasi on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.

7. Evästeet

Orthexin verkkosivusto käyttää evästeitä. Käytämme evästeitä käyttökokemuksen parantamiseen, sivuston käytön analysointiin ja markkinoinnin kohdentamiseen.

Voit valita verkkosivuille saapuessasi mitkä evästeet sallit sivun päälle aukeavassa evästeasetukset-ikkunassa. Voit muuttaa asetuksiasi milloin vain valitsemalla "Evästeasetukset" sivuston alareunassa.

Välttämättömät evästeet ovat välttämättömiä sivuston tekniselle toiminnalle ja ne ovat aina automaattisesti käytössä. Analytiikkaevästeillä mitataan sivuston käyttäjämääriä ja kerätään tietoa siitä, miten käyttäjät liikkuvat sivustolla. Markkinointievästeillä voimme luoda kohderyhmiä ja näyttää käyttäjille heitä kiinnostavia mainoksia yhteistyökumppaneidemme sivustoilla. 

Tietoa evästeistä

Evästeet ovat tiedostoja, joita verkkopalvelimet lähettävät verkkoselaimiin ja jotka tallentuvat verkkoselaimiin. Sen jälkeen selain lähettää tiedot takaisin palvelimeen aina pyytäessään sivua palvelimelta. Näin verkkopalvelin pystyy tunnistamaan ja seuraamaan verkkoselaimia.

Orthex käyttää evästeitä tietojen keräämiseen käyttäjästä Google Analytics -työkalujen avulla. Näiden tietojen avulla voidaan tutkia, miten verkkosivustoa käytetään, ja siten parantaa esimerkiksi verkkosivuston käytettävyyttä. Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi seuraavan tyyppisiä tietoja: miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä tuotteitamme tai sivujamme olet selannut ja milloin, mitä hakusanoja olet käyttänyt sivuillamme, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP-osoite. Google Analyticsin tietosuoja- ja turvallisuusperiaatteisiin voi tutustua täällä.

Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään lisäksi kohdennetun mainonnan (re-targeted advertising) tuottamiseen. Saatamme kerätä tietoa esimerkiksi millä alasivuilla vierailet sivustollamme ja tämän perusteella näyttää sinulle kohdennettua mainontaa muilla sivustoilla kuten Facebookissa, Instagramissa sekä Youtubessa. 

Evästeiden estäminen

Voit valita verkkosivuille saapuessasi mitkä evästeet sallit sivun päälle aukeavassa evästeasetukset-ikkunassa. Voit muuttaa asetuksiasi milloin vain valitsemalla "Evästeasetukset" sivuston alareunassa.

Välttämättömät evästeet ovat välttämättömiä sivuston tekniselle toiminnalle ja ne ovat aina automaattisesti käytössä.

Myös useimmissa selaimissa evästeet voi estää. Tutustu selaimesi asetuksiin. Yleensä nämä asetukset löytyvät Työkalut-kohdan alta ja edelleen joko tietosuoja- tai yksityisyysasetukset. Huomaathan, että evästeiden estäminen haittaa joidenkin verkkosivustojen käytettävyyttä. Voit lukea lisää evästeistä esimerkiksi viestintäviraston verkkosivustolta.

Lisätietoa selainkäyttöön perustuvasta verkkomainonnasta ja yksityisyydensuojasta verkossa: http://www.youronlinechoices.com/fi/

Lisätietoa Googlen evästeiden käytöstä (englanniksi): www.google.fi/policies/privacy/partners/